UNDER CONSTRUCTION

Hierdie webtuiste is tans onder konstruksie en sal binnekort beskikbaar wees met die nuutste informasie.

We will keep you posted.

Kwartaal 3 Program

14 August – Interschools Public Speaking
18 August – Matriekraadsaal
23 August – Interskole
27-28 August – Musical
29 August – Grade 11 LW 2 Oceans
30  August – 7′s Toernooi
22 September – RCL Graad 8/10 verkiesing
23 September – RCL Graad 9/11 verkiesing
24 September – PUBLIEKE VAKANSIEDAG
26 September – Matric Farewell
1 October – Matric Tea 09h30
3 October – SCHOOL CLOSES
13 October – SCHOOL OPENS

Kontak ons

T: (021) 987 1630 / 1
F: (021) 988 5755
E: admin@hsmp.co.za

Dan King Weg / Road
Windsor Park
KRAAIFONTEIN
7570

SKOOLURE:

Maandag tot Vrydag:
07:45 – 14:30

Ekstra-klasse:
14:30 – 15:00

Ko-kurrikulêre aktiwiteite:
14:30 – 16:00

Boustene vir ons jeug: Uitnemendheid in die klaskamer, op die sportveld en in kultuur.