2016 Program – Term 2

1 Mei 2016 Mnr & Mej MP
16 Mei 2016 Netheidsinspeksie
18 Mei 2016 Civviedag
27 Mei 2016 Koekverkoping – Korea
16 Junie 2016 JEUGDAG – PUBLIEKE VAKANSIEDAG
17 Junie 2016 SKOOL VAKANSIEDAG
21 June 2016 USA Global Teens Departure
22 Junie 2016 Korea Group Vertrek
24 Junie 2016 SKOLE SLUIT
18 Julie 2016 SKOLE HEROPEN – ROOSTER: DAG 1